Bedrijf In Training

Bedrijf In Training

Bedrijf In Training

Wij zijn hét Bedrijf In Training. Wij zijn CRKBO-geregistreerd en bedienen uiteenlopende branches. Het merendeel van onze klanten is werkzaam in de zorg, in het onderwijs, bij de overheid en in het MKB.

Wij zijn gespecialiseerd in trainingen en workshops binnen de drie thema’s “Veiligheid“, “Werken met elkaar” en “Werken aan jezelf“. Binnen deze drie thema’s verzorgen wij een breed aanbod aan trainingen en workshops. Al onze trainingen zijn erop gericht om uw organisatie nóg beter te laten functioneren en zijn vrijgesteld van btw.

1) Veiligheid

Onze trainingen in de categorie “Veiligheid” hebben tot doel om uw organisatie zo veilig mogelijk te maken. Hierbij wordt bijvoorbeeld aandacht gegeven aan het voorkómen van agressie en aan het ingrijpen bij agressie. Denkt u hierbij aan verbale of fysieke agressie vanuit bezoekers, klanten, patiënten, leerlingen enzovoorts. Als u te maken hebt met agressie, dan bent u bij ons aan het goede adres.

Daarnaast helpen wij u graag om zo goed mogelijk om te gaan met allerlei incidenten die de fysieke veiligheid bedreigen. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan crisismanagement, aan BHV cursussen en aan de brandveiligheid.

Mochten zich dan toch incidenten hebben voorgedaan, dan is het aan te raden om op een juiste manier opvang en nazorg te bieden, daarbij ook rekening houdend met eventuele traumaverwerking. Ook voor deze onderwerpen verzorgen wij trainingen.

2) Werken met elkaar

Onze trainingen in de categorie “Werken met elkaar” hebben tot doel om uw medewerkers zo goed mogelijk te laten samenwerken met elkaar. Hierbij leren wij teams bijvoorbeeld om te werken volgens de bewezen principes van intervisie of van appreciative inquiry. Op meer individueel niveau leren wij uw medewerkers om effectief te communiceren en om goed om te gaan met de emoties van hunzelf en van anderen.

Daarnaast besteden een aantal van onze trainingen aandacht aan het op een juiste manier aansturen van anderen. U kunt hierbij denken aan het voeren van moeilijke gesprekken, aan overtuigend presenteren, aan het coachen van anderen, aan het geven van feedback of aan het ontwikkelen van natuurlijk en effectief leiderschap.

3) Werken aan jezelf

Onze trainingen in de categorie “Werken aan jezelf” hebben tot doel om de individuele medewerker optimaal te laten functioneren binnen de organisatie. Hierbij is het allereerst van belang dat een medewerker duurzaam inzetbaar blijft en persoonlijk effectief is.

Daarnaast is het verstandig om te kunnen zorgen voor een goede planning, om mindful te werken en om een gepaste mate van assertiviteit te betonen, waarbij men ook in staat is om op een constructieve en prettige manier nee te zeggen.

Bent u al een Bedrijf In Training?

Vanuit onze ruime en jarenlange ervaring kunnen wij ook uw organisatie helpen om te groeien in de hierboven genoemde thema’s. Hierbij leveren wij altijd het benodigde maatwerk waardoor onze trainingen en workshops optimaal aansluiten bij de context van uw organisatie en bij uw specifieke behoefte aan scholing. Neem vandaag nog contact met ons op om te bekijken op welke manier wij het beste zouden kunnen voldoen aan uw behoeften.

Al onze trainingen:

CRKBO Instelling