Brandveiligheid

Brandveiligheid

Elk gebouw moet voldoen aan de voorschriften van het Bouwbesluit 2012. Hierin vindt men allerlei voorschriften met betrekking tot de fysieke veiligheid, gezondheid, energiezuinigheid en milieu.

Met betrekking tot de veiligheid wordt er in het bouwbesluit veel aandacht besteed aan de brandveiligheid. De betreffende voorschriften hebben tot doel om:
– de kans te beperken dat een brand ontstaat, zich ontwikkelt of zich uitbreidt
– slachtoffers te voorkomen, onder andere door ervoor te zorgen dat mensen een brandend gebouw kunnen verlaten en een veilige plek kunnen bereiken
– een brand te beperken tot het eigen perceel

Inspectie Brandveiligheid

Ten bate van de fysieke veiligheid hebben we in samenwerking met één van onze partners de Inspectie Brandveiligheid ontwikkeld. Deze neemt, afhankelijk van de grote van het gebouw, ongeveer anderhalf uur in beslag. Hierbij inspecteren wij uw locatie op brandveiligheid. U kunt hierbij onder andere denken aan:

1) de wettelijke normen conform het Bouwbesluit 2012
2) de brandwerendheid
3) de brandmeldinstallatie
4) de brandveiligheidsvoorzieningen (zoals bijvoorbeeld vluchtwegen of brandwerende constructies)
5) de brandveiligheidshulpmiddelen (zoals bijvoorbeeld brandslanghaspels of brandblussers)
6) de BHV-organisatie

Als u er zeker van wilt zijn, dat uw gebouw voldoet aan alle wettelijke normen met betrekking tot de brandveiligheid, dat alle benodigde voorzieningen en hulpmiddelen beschikbaar zijn en dat uw BHV-organisatie op orde is, vraagt u dan een offerte aan voor onze scan Inspectie Brandveiligheid.

Brandweer

Als het goed is wordt uw gebouw met enige regelmaat bezocht door de brandweer. Het doel van zo’n bezoek is om vast te stellen of alle benodigde brandveiligheidsvoorzieningen en -hulpmiddelen aanwezig en te gebruiken zijn. Wanneer uw gebouw niet voldoet aan de gestelde eisen of wanneer voorzieningen niet in orde zijn, dan krijgt u een controlerapport waarin de brandweer van u vereist dat u binnen een bepaalde termijn alsnog aan alle eisen gaat voldoen. U moet dan, eventueel in samenwerking met externe partijen, ervoor zorg dragen dat alles in orde wordt gemaakt.

Onze Inspectie Brandveiligheid gaat echter veel verder dan dat. Wij voeren een grondige inspectie uit en voorzien u vervolgens van een concreet advies om eventuele gebreken in orde te maken. Naast de brandveiligheidsvoorzieningen en -hulpmiddelen inspecteren wij ook uw BHV-organisatie en alle daarvoor benodigde hulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld de verbandkoffer en de AED.

Indien u wenst, kunnen wij zelf alles leveren wat er volgens de wettelijke normen nog ontbreekt of vervangen zou moeten worden. Wij zijn zelfs volledige gecertificeerd om eventueel benodigde reparaties uit te voeren.

Hierbij moet worden opgemerkt, dat het laten uitvoeren van onze Inspectie Brandveiligheid u nooit verplicht tot vervanging of reparatie van welke voorziening of welk hulpmiddel dan ook. U bent als organisatie zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan alle wettelijke normen en u bepaalt daarom helemaal zelf het moment en de wijze waarop u de onvolkomenheden in orde laat maken. Wij stellen ons slechts beschikbaar op om u te ontzorgen op de gebieden waarop u zelf graag ontzorgd zou willen worden.

Relevante trainingen

Training Crisismanagement

Training BHV Basis

Training BHV Herhaling

Training Opvang en nazorg

Training Traumaverwerking