Certificaat

Certificaat

Al onze trainingen zijn erop gericht om elke afzonderlijke deelnemer een stap te laten maken in zijn professionele ontwikkeling. Wanneer zowel de trainer als ook de organisator binnen het bedrijf oordelen, dat een deelnemer serieus heeft deelgenomen aan de workshop, dan ontvangt deze deelnemer na afloop een gepersonaliseerd certificaat. Een voorbeeld hiervan ziet u hieronder.

Wij benadrukken dat serieuze deelname een voorwaarde is om het certificaat te verkrijgen, omdat wij er groot belang aan hechten dat alle door ons verstrekte certificaten daadwerkelijk betekenis hebben. Elk certificaat dat wij verstrekken, geeft niet slechts aan dat een deelnemer aanwezig was tijdens de workshop, maar deze betekent dat zowel wijzelf als ook het bedrijf oordelen, dat de deelnemer serieus daaraan heeft deelgenomen.

Dit heeft tot gevolg, dat de door ons verstrekte certificaten met recht kunnen worden opgenomen in een eventueel ontwikkelingsportfolio van de gecertificeerde deelnemer en het certificaat bij uitstek kan worden gebruikt bij interne sollicitaties.

Mocht u als nieuwe werkgever de echtheid van een bepaald certificaat willen vaststellen, dan behoeft u slechts de op het certificaat vermelde naam en het daarbij behorende unieke certificaatnummer aan ons voor te leggen. Wij zullen dan de echtheid van het certificaat voor u kunnen vaststellen.

Onze certificaten worden gedrukt op zeer stevig 350 grams papier met een watervaste zijdeglans coating