Maatwerk

Maatwerk

Wij leveren maatwerk op verscheidene vlakken:

1) Wij verzorgen onze trainingen en workshops altijd op de locatie en op het tijdstip waarop u dat het meest wenselijk vindt.

2) Wij houden rekening met de protocollen die binnen uw organisatie van kracht zijn. Dit zal voornamelijk van belang zijn bij de workshops die betrekking hebben op de veiligheid, zoals bijvoorbeeld bij het omgaan met agressie.

3) Wij houden rekening met uw reden om te kiezen voor een specifieke workshop. Het zou bijvoorbeeld zo kunnen zijn, dat zich bepaalde voorvallen hebben voorgedaan, dat er bepaalde ontwikkelingen gaande zijn of dat er bepaalde veranderingen worden doorgevoerd.

4) Wij houden rekening met de persoonlijke casuïstiek van alle deelnemers. Hierdoor sluit elke workshop optimaal aan op de persoonlijke leerbehoefte van de deelnemers.

5) Wij houden rekening met de voorkennis- en vaardigheden van de deelnemers, zoals u deze aan ons bekend maakt. Daarbij kunt u ook aangeven op welke leerdoelen wij dieper dan wel juist minder diep moeten ingaan.

Naast bovenstaande staat het u vrij om bij de voorbespreking in te brengen wat u maar wilt. Elke situatie is uniek en daar houden wij graag rekening mee.