Persoonlijke casuïstiek

Persoonlijke casuïstiek bedrijfstrainingen

Met casuïstiek wordt bedoeld dat de leerstof wordt toegepast op een casus, namelijk op een concrete situatie uit de dagelijkse praktijk. Hoewel een casus door een trainer zou kunnen worden ingebracht, bijvoorbeeld omdat algemeen bekend is dat een dergelijke casus veelvuldig voorkomt, gaat onze voorkeur ernaar uit om te trainen aan de hand van de persoonlijke casuïstiek van de deelnemers. Dit betekent dat de deelnemers de leerstof leren toepassen op concrete situaties die zij zelf hebben meegemaakt en waar zij zelf graag meer vaardig in zouden willen worden. Het is onze ervaring dat ook het werken met persoonlijke casuïstiek zeer bevorderlijk werkt voor de leermotivatie en voor het leerrendement van de deelnemers.

Het is onze standaard aanpak om voorafgaande aan alle workshops bij de deelnemers aan te geven, dat zij hun persoonlijke casuïstiek kunnen inbrengen. Veelal verloopt deze communicatie via een manager. Deze informeert dan bij de deelnemers, verzamelt de ingebrachte casussen en geeft deze door aan de trainer. Deze aanpak is echter niet vereist; wij zouden ook zelf de deelnemers kunnen bevragen, wanneer de opdrachtgever hier de voorkeur aan geeft.

Zodra de casussen van de deelnemers zijn verzameld, kunnen deze worden verwerkt in de workshop. Desalniettemin is er ook tijdens de workshop zelf nog ruimte voor de deelnemers om hun eigen ervaringen te delen. De trainer zal daar altijd een gepaste plek aan geven binnen de context van het onderwerp van de workshop. Zodoende weet u zeker dat de workshop optimaal aansluit bij de persoonlijke ervaringen van de deelnemers.