Training Agressiepreventie bij autisme

Training Agressiepreventie bij autisme

Agressie komt veel voor en organisaties geven in toenemende mate aandacht aan het leren omgaan met agressie. Wij zijn er zelf een groot voorstander van om allereerst te focussen op agressiepreventie en om daarna pas aandacht te geven aan het omgaan met de agressie die onverhoopt toch wel eens zal ontstaan.

In het bijzonder voor organisaties die bovengemiddeld vaak te maken hebben met autisme hebben wij deze training ontwikkeld. Uw medewerkers leren hierbij om specifiek in het geval van mensen met een autismespectrumstoornis effectief agressie te voorkomen en om bij eventuele incidenten van agressie effectief in te grijpen op een wijze die zo goed mogelijk aansluit bij de speciale noden van deze mensen. Wij raden u overigens met klem aan om voorafgaande aan deze workshop allereerst de workshop Omgaan met autisme te volgen.

Tijdens de workshop van de “Training Agressiepreventie bij autisme” leert u de gedragskenmerken en de cognitieve kenmerken van autisme. Daaruit volgend leert u welke eigenschappen van autisme de kans op agressie bevorderen. U leert hierbij meerdere tips voor elk van deze onmacht-bevorderende eigenschappen. Vervolgens leert u een algemeen toepasbare aanpak om agressie te voorkomen, ongeacht of diegene autisme heeft of niet. Hierbij leert u welke gedragingen voorafgaan aan agressie, u leert signalen van gedragsverandering vroegtijdig waar te nemen en u leert om te gaan met deze gedragsveranderingen en zo agressie te voorkomen. Tot slot leert u te deëscaleren, beginnende met een zestal tips die specifiek gelden voor de deëscalatie van agressie bij autisme. U leert daarbij de meest eenvoudige manier om verbaal te deëscaleren waarna u ook nog een back-up plan leert om verbaal te deëscaleren voor die enkele keer dat de meest eenvoudige aanpak niet voldoende blijkt te werken. Tot slot leert u hoe u het beste zou kunnen handelen bij de mensen met autisme waar u zelf regelmatig mee te maken krijgt.

Tip: Wij verzorgen ook coaching in agressiepreventie bij autisme.

TitelAgressiepreventie bij autisme
Duur1 workshop
Primaire trainer Contact voor deelnemers
Mogelijke leerdoelen

U leert de gedragskenmerken van autisme

U leert de cognitieve kenmerken van autisme

U leert welke eigenschappen van autisme de kans op agressie bevorderen

U leert meerdere tips voor elk van deze onmacht-bevorderende eigenschappen

U leert een algemeen toepasbare aanpak om agressie te voorkomen

U leert welke gedragingen voorafgaan aan agressie

U leert signalen van gedragsverandering vroegtijdig waar te nemen

U leert om te gaan met deze gedragsveranderingen en zo agressie te voorkomen

U leert te deëscaleren

U leert een zestal tips die specifiek gelden voor de deëscalatie van agressie bij autisme

U leert de meest eenvoudige manier om verbaal te deëscaleren

U leert een back-up plan leert om verbaal te deëscaleren voor die enkele keer dat de meest eenvoudige aanpak niet voldoende blijkt te werken

U leert hoe u het beste zou kunnen handelen bij de mensen met autisme waar u zelf regelmatig mee te maken krijgt

Mocht u interesse hebben in de Training Agressiepreventie bij autisme, vraag dan hier een vrijblijvende offerte aan. Hierbij gelden de productvoorwaarden voor professionalisering. Voor scholen verzorgen wij de Cursus Agressiepreventie bij autisme.

Al onze trainingen: