Training Appreciative Inquiry

Training Appreciative Inquiry

In het bedrijfsleven zijn veranderingsprocessen aan de orde van de dag. Een nieuwe visie, een nieuwe specialisatie, een nieuwe organisatiestructuur enzovoorts. Helaas verlopen de meeste veranderingsprocessen moeizaam, duren ze langer dan gepland en worden ze lang niet altijd breed gedragen. Mocht u dit herkennen, dan raden wij u aan om kennis te nemen van Appreciative Inquiry.

Appreciative Inquiry is namelijk een methode om veranderingen op een zo positief mogelijk manier vorm te geven en breed gedragen te laten zijn binnen een organisatie. Er wordt gezamenlijk onderzocht wat er werkt, wat er wordt gewaardeerd en wat men graag wil voor de toekomst. Zodra de toekomstvisie is vastgesteld wordt deze stapsgewijs gerealiseerd terwijl de belanghebbenden worden gestimuleerd om betrokken, creatief en enthousiast te zijn.

Tijdens de eerste workshop van de “Training Appreciative Inquiry” leert u om als team een veranderingsproces te structureren, om deze zo positief mogelijk vorm te geven en om deze breed gedragen te laten zijn onder alle belanghebbenden. Om dit te bewerkstelligen, leert u de 5 fasen van Appreciative Inquiry, namelijk Verwoorden, Verdiepen, Verbeelden, Vormgeven en Verwezenlijken. Daarbij leert u bijvoorbeeld om een probleem te herformuleren tot een doel, om een kernthema te selecteren en om beeldend doch concreet oplossingsrichtingen te formuleren. U leert acties toekomstgericht te formuleren en u leert om deze acties ook daadwerkelijk te realiseren. Bij dit alles leert u om te luisteren met aandacht en om een oordeel uit te stellen. U leert bewust te zijn van uw eigen waarden, overtuigingen en denkpatronen.

Tijdens de optionele tweede of derde workshop van de “Training Appreciative Inquiry” leert u om de 5 principes van Appreciative Inquiry toe te passen, namelijk het positieve principe, het sociaal-constructivistische principe, het poëtische principe, het simultaniteitsprincipe en het anticiperend principe. Hierbij kan aandacht worden gegeven aan een concreet veranderingsproces binnen uw bedrijf.

Mocht u interesse hebben in de Training Appreciative Inquiry, vraag dan hier een vrijblijvende offerte aan. Voor scholen verzorgen wij de Cursus Appreciative Inquiry. Tip: Wij verzorgen eveneens coaching in Appreciative Inquiry, coaching in intervisie voor teams en coaching in het beter samenwerken als team.

Opbrengst in het kort

Na deze training kunt u veranderingen op een zo positief mogelijk manier vormgeven en deze breed gedragen laten zijn binnen de organisatie.

Inschrijven voor een incompany workshop

Primaire trainer
Franka van Raalte

Contact voor deelnemers

TitelAppreciative Inquiry
Duur1, 2 of 3 workshops
Mogelijke leerdoelen

Workshop 1

U leert een veranderingsproces te structureren

U leert een probleem te herformuleren tot een doel

U leert een kernthema te selecteren

U leert een veranderingsproces zo positief mogelijk vorm te geven

U leert een veranderingsproces breed gedragen te laten zijn onder alle belanghebbenden

U leert de 5 fasen van Appreciative Inquiry, namelijk Verwoorden, Verdiepen, Verbeelden, Vormgeven en Verwezenlijken

U leert beeldend doch concreet oplossingsrichtingen te formuleren

U leert acties toekomstgericht te formuleren

U leert afgesproken acties te realiseren

U leert te luisteren met aandacht en een oordeel uit te stellen

U leert bewust te zijn van eigen waarden, overtuigingen en denkpatronen

Workshop 2 of 3 (optioneel)

U leert de 5 principes van Appreciative Inquiry toe te passen

U leert het positieve principe toe te passen

U leert het sociaal-constructionistische principe toe te passen

U leert het poëtische principe toe te passen

U leert het simultaniteitsprincipe toe te passen

U leert het anticiperend principe toe te passen

Al onze trainingen: