Training BHV Herhaling

Training BHV Herhaling

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Zeker in een gebouw waar vele afzonderlijke ruimtes zijn en er vele mensen rondlopen. Daarnaast bevatten verscheidene ruimtes elementen die zeer gevaarlijk kunnen zijn. Ook kunnen er ook voorvallen plaatsvinden die echt overal kunnen gebeuren, zoals mensen die flauwvallen of een hartaanval krijgen. Tot slot is er altijd de kans op calamiteiten, zoals bijvoorbeeld een uitslaande brand. Vanwege dit alles adviseren wij bedrijven om hun BHV-plan goed op orde te hebben en voldoende BHV-ers toe te rusten voor deze zeer belangrijke taak ten bate van de fysieke veiligheid.

Tijdens de “Training BHV Herhaling” van één dag frist u al het benodigde op van wat u heeft geleerd tijdens de Cursus BHV Basis. Zoals u hieronder kunt zien, is de weergegeven inhoud van de Cursus BHV Herhaling vrijwel dezelfde als die van de Cursus BHV Basis. Het grote verschil zit hem hierin, dat de inhoud van de basiscursus vaststaat (om officiële certificering van de BHV-ers mogelijk te maken), terwijl de inhoud van de herhalingcursus in overleg met u wordt afgestemd. Zo bestaat er bij de herhalingcursus bijvoorbeeld ook de mogelijkheid om de dag af te sluiten met een ontruimingsoefening.

Deze cursus is overigens uitsluitend bedoeld voor BHV-ers. Wie nog geen gecertificeerd BHV-er is, die wordt verwezen naar onze “Cursus BHV Basis”.

Tijdens de “Training BHV Basis” van één dag leert u allereerst om diverse ziekteverschijnselen te herkennen. Daarna leert u om levensreddende handelingen uit te voeren, zoals het stelpen van bloedingen, de stabiele zijligging en de Heimlich manoeuvre. Ook leert u reanimeren, waarbij u leert herkennen wanneer iemand een hartfalen heeft en hoe u in een dergelijk geval effectief kunt handelen middels hartmassage en beademing. Hierbij leert u ook een AED te gebruiken. Vervolgens leert u om bij een beginnende brand de aanwezige blusmiddelen te gebruiken, zoals een brandslanghaspel, een brandblusser en een blusdeken. Tot slot leert u om het gebouw te ontruimen, om de hulpdiensten te alarmeren en om de hulpdiensten op een juiste manier te informeren.

Mocht u interesse hebben in de Training BHV Herhaling, vraag dan hier een vrijblijvende offerte aan. Voor scholen verzorgen wij de Cursus BHV Herhaling.

TitelBHV Herhaling
Duur2 workshops op 1 dag
Mogelijke leerdoelen

U leert diverse ziekteverschijnselen te herkennen

U leert levensreddende handelingen uit te voeren

U leert bloedingen te stelpen

U leert de stabiele zijligging toe te passen

U leert de Heimlich manoeuvre toe te passen

U leert herkennen wanneer iemand een hartfalen heeft

U leert handelen wanneer iemand een hartfalen heeft

U leert hartmassage

U leert beademing

U leert een AED te gebruiken

U leert bij een beginnende brand de in het bedrijf aanwezige blusmiddelen te gebruiken

U leert bij aanwezigheid een brandslanghaspel te gebruiken

U leert bij aanwezigheid een brandblusser te gebruiken

U leert een blusdeken te gebruiken

U leert ontruimen

U leert de hulpdiensten te alarmeren

U leert welke informatie de hulpdiensten nodig hebben

U voert, indien gewenst, een ontruimingsoefening uit

Al onze trainingen: