Training Ingrijpen bij fysieke agressie

Training Ingrijpen bij fysieke agressie

Vanzelfsprekend verdient het de voorkeur om agressie zoveel mogelijk te voorkomen. Toch is dat niet altijd mogelijk. Het komt zelfs steeds vaker voor, dat mensen hun agressie fysiek uiten, zowel tegenover elkaar als tegenover omstanders. Dergelijke voorvallen halen steeds vaker de media. Ook blijken verscheidene bedrijfstakken in toenemende mate protocollen voor het omgaan met agressie op te stellen en worden werknemers steeds vaker getraind in het omgaan met agressie.

Van nature vinden de meeste mensen vinden het moeilijk om in een dergelijke situatie in te grijpen. Toch hebben vele professionals een verantwoordelijkheid in het handhaven van de veiligheid en daarbij hoort nu eenmaal dat er ingegrepen zou behoren te worden wanneer iemand fysiek agressief is.

Toch is het wel begrijpelijk, dat de meeste professionals terughoudend zijn om in te grijpen bij dergelijke situaties. Allereerst is het nog best een kunst om überhaupt te durven ingrijpen. Daarnaast is men zich onvoldoende bewust van de vormen van ingrijpen die wettelijk zijn toegestaan en een vergissing zou ervoor kunnen zorgen dat er juist aangifte tegen ú wordt gedaan.

Tijdens de “Training Ingrijpen bij fysieke agressie” leert u effectief in te grijpen bij fysieke agressie door allereerst fysieke agressie te kunnen duiden en grenzen te stellen door houding en stemgebruik. Vervolgens leert te voorkomen dat u handelt volgens vechten, vluchten of verstarren (fight, flight or freeze) en leert u in plaats daarvan om de fysieke agressie juist te deëscaleren.

Voor het geval het nodig is om fysiek te moeten ingrijpen, leert u allereerst onder welke voorwaarden en op welke wijzen dat eigenlijk is geoorloofd. Daarbij leert u effectief afweren en uzelf te bevrijden. U leert de fysieke omgeving en uw positionering in de ruimte te gebruiken. Dit alles zal verlopen volgens ons protocol voor het ingrijpen bij fysieke agressie.

Mocht u interesse hebben in de Training Ingrijpen bij fysieke agressie, vraag dan hier een vrijblijvende offerte aan. Voor scholen verzorgen wij de Cursus Ingrijpen bij fysieke agressie. Tip: Wij verzorgen eveneens coaching in agressiepreventie, coaching in het omgaan met agressie, coaching in het fysiek ingrijpen bij agressie en coaching in het durven ingrijpen.

Opbrengst in het kort

Na deze training kunt u fysieke agressie zo goed mogelijk voorkomen en wanneer er toch sprake is van fysieke agressie, dan kunt u effectief handelen op een wijze die wettelijk geoorloofd is.

Inschrijven voor een incompany workshop

Primaire trainer
Marien Lokerse

Contact voor deelnemers

TitelIngrijpen bij fysieke agressie
Duur1 workshop
Mogelijke leerdoelen

U leer effectief in te grijpen bij fysieke agressie

U leert fysieke agressie te duiden

U leert grenzen te stellen door houding en stemgebruik

U leert fysieke agressie te deëscaleren

U leert te voorkomen dat u handelt volgens vechten of vluchten of verstarren (fight or flight or freeze)

U leert professioneel te handelen

U leert op welke wijze fysiek ingrijpen is geoorloofd

U leert effectief af te weren

U leert effectief te bevrijden

U leert de fysieke omgeving te gebruiken

U leert uw positionering in de ruimte te gebruiken

U leert het protocol voor het ingrijpen bij fysieke agressie

U leert de sociale veiligheid te herstellen

Al onze trainingen: