Training Intervisie voor teams

Training Intervisie voor teams

Elke medewerker heeft waardevolle kennis en ervaringen in huis en het kan tot mooie resultaten leiden wanneer deze kennis en ervaringen binnen een team met elkaar worden gedeeld. Bijvoorbeeld tijdens vergaderingen of wanneer men gezamenlijk een veranderingsproces probeert te bewerkstelligen. Desalniettemin verlopen vergaderingen lang niet altijd even veilig, neemt het gelijk krijgen een belangrijke positie in, wordt er vooral veel aan elkaar geadviseerd en ontstaan er gemakkelijk discussies.

Het is echter heel goed mogelijk om al deze valkuilen te voorkomen. Dankzij de welbewezen intervisiemethode leren teams om het gezamenlijk leren voorop te zetten zonder daarbij in discussies te belanden. Besprekingen zullen voortaan veilig verlopen en het zelflerend vermogen van het team zal aanzienlijk worden bevorderd.

Tijdens de eerste workshop van de “Training Intervisie voor teams” maakt u kennis met de intervisiemethode. U leert de drie afzonderlijke rollen en de benodigde vaardigheden voor elk van deze rollen. Daarnaast leert u de vaste stappen van de intervisiemethode. U leert om een casusbespreking te faciliteren vanuit de eigen casuïstiek en om deze op te bouwen zonder dat er discussie ontstaat. U leert om gezamenlijk te leren van elkaar in plaats van gelijk te willen hebben en u leert te reflecteren op ervaringen in plaats van inhoudelijk te adviseren. U leert vanuit alle drie de rollen op een gelijkwaardige wijze de kennisdeling te faciliteren.

Tijdens de optionele tweede of derde workshop van de “Training Intervisie voor teams” leert u de intervisie methode zelfstandig toe te passen en daarmee het zelflerend vermogen van het team te bevorderen. U leert voor elke afzonderlijke rol de benodigde vaardigheden en om de daarvoor beschikbare tools te gebruiken. U leert een open sfeer te creëren waarin de inbrenger vrijuit de eigen kennis en ervaringen kan delen waarbij alle deelnemers een neutrale positie innemen, ieders kijk respecteren, geen advies geven en open vragen stellen. Zodoende leert u om het gezamenlijk leren centraal te zetten en om welles nietes discussies te voorkomen.

Mocht u interesse hebben in de Training Intervisie voor teams, vraag dan hier een vrijblijvende offerte aan. Voor scholen verzorgen wij de Cursus Intervisie voor teams. Tip: Wij verzorgen eveneens coaching in intervisie voor teams, coaching in het beter samenwerken als team, coaching in het beter communiceren binnen het team, coaching voor teams met conflicten en coaching in Appreciative Inquiry.

Opbrengst in het kort

Na deze training kunt u binnen een team gezamenlijk leren van elkaar zonder dat daarbij discussie ontstaat.

Inschrijven voor een incompany workshop

Primaire trainer
Antoinette van Reekum

Contact voor deelnemers

TitelIntervisie voor teams
Duur1, 2 of 3 workshops
Mogelijke leerdoelen

Workshop 1

U maakt kennis met de intervisiemethode

U leert de afzonderlijke rollen van de intervisiemethode, namelijk de inbrenger, de facilitator en de deelnemers

U leert de vaardigheden voor elke afzonderlijke rol

U leert de vaste stappen van de intervisiemethode

U leert om een casusbespreking te faciliteren vanuit de eigen casuïstiek

U leert een casusbespreking op te bouwen zonder dat er discussie ontstaat

U leert om gezamenlijk te leren van elkaar in plaats van gelijk te willen hebben

U leert te reflecteren op ervaringen in plaats van inhoudelijk te adviseren

U leert op een gelijkwaardige wijze de kennisdeling te faciliteren vanuit alle drie de rollen

Workshop 2 of 3 (optioneel)

U leert de intervisiemethode zelfstandig toe te passen

U leert het zelflerend vermogen van het team te bevorderen

U leert de vaardigheden voor elke afzonderlijke rol

U leert tools te gebruiken voor elke afzonderlijke rol

U leert een open sfeer te creëren waarin de inbrenger vrijuit de eigen kennis en ervaringen kan delen

U leert een neutrale positie in te nemen en ieders kijk te respecteren

U leert om geen advies te geven

U leert om open vragen te stellen

U leert om het gezamenlijk leren centraal te zetten

U leert om welles nietes discussies te voorkomen

Al onze trainingen: