Training Omgaan met agressie

Training Omgaan met agressie

In sommige bedrijfstakken komt agressie helaas regelmatig voor. Agressie tussen collega’s onderling, agressie vanuit klanten en zelfs agressie vanuit patiënten. De incidenten zijn lang niet altijd even ernstig, maar de gevolgen voor de betrokkenen kunnen desalniettemin verstrekkend zijn. Het is daarom van belang dat professionals bekwaam zijn in het omgaan met agressie, zowel ten bate van henzelf als ten bate van degenen voor wie zij verantwoordelijkheid dragen.

Tijdens de eerste workshop van de “Training Omgaan met agressie” leert u allereerst wat de mogelijke oorzaken van agressie kunnen zijn. Vervolgens leert u onderscheid te maken tussen uiteenlopende vormen van agressie, zoals bijvoorbeeld frustratieagressie en instrumentele agressie. Hierbij leert u om ook onderscheid te maken in agressie tegenover u of agressie tegenover een ander. Bij elke vorm van agressie leert u om effectief in te grijpen en om voortdurende agressie alsnog te stoppen. U leert uw eigen reactie op agressie te herkennen en te begrijpen en u leert om te gaan met de spanning die het gevolg is van de ervaring van agressie door uzelf te beheersen. U leert om zowel uw persoonlijke grens als uw professionele grens te bewaken door de inzet van effectieve communicatie. Eveneens leert u onder welke omstandigheden u fysiek mag ingrijpen en op welke wijze u dat zou behoren te doen. Tot slot leert u wanneer er aangifte bij de politie moet worden gedaan.

Tijdens de optionele tweede workshop van de “Training Omgaan met agressie” leert u zich nog beter bekwamen in de meest belangrijke leerdoelen van de eerste workshop. Vervolgens leert u op welke wijzen de werkgever het omgaan met agressie kan vergemakkelijken, bijvoorbeeld door te voorzien in een goed agressieprotocol. Hierbij gaat u aan de slag met een concrete casus uit de praktijk. Tot slot maakt u onder begeleiding een persoonlijk plan om u nog verder te bekwamen in het omgaan met agressie.

Mocht u interesse hebben in de Training Omgaan met agressie, vraag dan hier een vrijblijvende offerte aan. Voor scholen verzorgen wij de Cursus Omgaan met agressie op school. Tip: Wij verzorgen eveneens coaching in agressiepreventie, coaching in het omgaan met agressie, coaching in het fysiek ingrijpen bij agressie en coaching in het durven ingrijpen.

Opbrengst in het kort

Na deze cursus kunt u bij elke vorm van agressie effectief handelen, ongeacht tegenover wie de agressie wordt geuit.

Inschrijven voor een incompany workshop

Primaire trainer
Luc van Houte

Contact voor deelnemers

TitelOmgaan met agressie
Duur1 of 2 workshops
Mogelijke leerdoelen

Workshop 1

U leert om te gaan met agressie

U leert wat de mogelijke oorzaken zijn van agressie

U leert onderscheid te maken tussen verbale agressie, psychologische agressie en fysieke agressie

U leert hoe u communicatie kunt inzetten in het omgaan met agressie

U leert uw eigen reactie op agressie te herkennen en te begrijpen

U leert uw persoonlijke grens te bewaken

U leert uw professionele grens te bewaken

U leert om te gaan met de spanning die het gevolg is van de ervaring van agressie

U leert zichzelf te beheersen

U leert de verschillen tussen frustratieagressie en instrumentele agressie

U leert effectief te handelen bij frustratieagressie

U leert effectief te handelen bij instrumentele agressie

U leert voortdurende agressie alsnog te stoppen

U leert effectief te handelen bij agressie tegenover u

U leert effectief te handelen bij agressie tegenover een ander

U leert te onderscheiden wanneer u fysiek mag ingrijpen

U leert op welke wijze u fysiek mag ingrijpen

U leert te onderscheiden wanneer er aangifte bij de politie moet worden gedaan

U leert de sociale veiligheid te herstellen

Workshop 2 (optioneel)

U leert zich nog beter bekwamen in de leerdoelen van de eerste workshop

U gaat aan de slag met een concrete casus uit de praktijk

U leert op welke wijzen uw werkgever het omgaan met agressie kan vergemakkelijken

U leert te werken met een protocol “Omgaan met agressie”

U maakt onder begeleiding een persoonlijk plan om u verder te bekwamen in het omgaan met agressie

Al onze trainingen: