Training Omgaan met autisme

Training Omgaan met autisme

Organisaties hebben in toenemende mate te maken met mensen met uiteenlopende ontwikkelingsstoornissen, zoals bijvoorbeeld de autismespectrumstoornis. Wanneer een merkbaar deel van de mensen waar u mee te maken hebt een diagnose autismespectrumstoornis heeft, dan doet men er verstandig aan om alle medewerkers hierover goed te informeren en vaardig te maken in de juiste omgang met deze mensen. Men zou bijvoorbeeld kunnen aanvangen met een workshop waarbij u zelf ervaart hoe het ongeveer moet zijn om autisme te hebben of kunnen vervolgen met een workshop waarbij u leert om agressie te voorkómen en te deëscaleren in de context van autisme. Bij elk van deze workshops is het uitgangspunt dat elk mens met autisme zeer kan verschillen van een andere en dat er geen sprake is van een one size fits all. Evenals autisme een spectrum beslaat, zo zal ook de omgang met autisme een heel spectrum beslaan.

Tijdens de workshop van de “Training Omgaan met autisme” leert u over de diagnose autismespectrumstoornis waarbij aandacht wordt gegeven aan zowel de gedragskenmerken van autisme als aan de cognitieve kenmerken van autisme. U leert over de moeite met informatieverwerking, over de moeite met sociaal functioneren, over de moeite met flexibiliteit en over de moeite met zintuiglijke gevoeligheid. Daarbij leert u om alle gedragskenmerken en alle cognitieve kenmerken te herkennen bij uw eigen doelgroep. Vervolgens leert u te denken vanuit degene met autisme door mee te denken met een autistische denkwijze, door degene met autisme vaardigheden aan te leren en door rekening te houden met de eigenheid van elke persoon met autisme. Tot slot leert u om te zorgen voor een autismevriendelijke omgeving door aanpassingen te maken in de communicatie, door aanpassingen te maken in de sociale omgang, door aanpassingen te maken in de voorspelbaarheid van uw handelen en door aanpassingen te maken in de zintuiglijke prikkels tijdens uw handelen.

Mocht u interesse hebben in de Training Omgaan met autisme, vraag dan hier een vrijblijvende offerte aan. Voor scholen verzorgen wij de Cursus Autisme in het onderwijs. Tip: Wij verzorgen ook coaching in het omgaan met autisme.

Opbrengst in het kort

Na deze training begrijpt u zowel de gedragskenmerken als de cognitieve kenmerken van autisme, kunt u meedenken met een autistische denkwijze en kunt u aanpassingen maken aan de omgeving ten behoeve van mensen met autisme

Inschrijven voor een incompany workshop

Primaire trainer
Willem Koning

Contact voor deelnemers

TitelOmgaan met autisme
Duur1 workshop
Mogelijke leerdoelen

U leert over de diagnose autismespectrumstoornis

U leert de gedragskenmerken van autisme

U leert de cognitieve kenmerken van autisme

U leert over de moeite met informatieverwerking

U leert over de moeite met sociaal functioneren

U leert over de moeite met flexibiliteit

U leert over de moeite met zintuiglijke gevoeligheid

U leert alle gedragskenmerken en cognitieve kenmerken te herkennen bij uw eigen doelgroep

U leert mee te denken met een autistische denkwijze

U leert rekening te houden met de eigenheid van elke persoon met autisme

U leert om mensen met autisme vaardigheden aan te leren om beter te kunnen leren met autisme

U leert te zorgen voor een autismevriendelijke leeromgeving

U leert aanpassingen te maken in de communicatie

U leert aanpassingen te maken in de sociale omgang

U leert aanpassingen te maken in de voorspelbaarheid van uw handelen

U leert aanpassingen te maken in de zintuiglijke prikkels tijdens uw handelen

U leert vele praktische tips om beter om te gaan met mensen met autisme

Al onze trainingen: