Training Omgaan met emoties

Training Omgaan met emoties

In alle communicatieve processen binnen een organisatie spelen emoties een essentiële rol. Toch zijn het vaak juist de emoties die de effectiviteit van de communicatie zeer kunnen bemoeilijken. Denk bijvoorbeeld aan het voeren van een moeilijk gesprek, zowel met medewerkers als met klanten of patiënten. Of denk aan de emoties die een noemenswaardige rol kunnen spelen bij het verloop van sommige vergaderingen of wanneer het bedrijf een bepaalde verandering wil doorvoeren.

Juist bij emotionele gesprekken is het belangrijk om goed zicht te hebben op uw eigen emoties en op de emoties van uw gesprekspartner. Uitgaande hiervan kunt u ook emotionele gesprekken laten verlopen op een wijze die prettig is voor alle betrokkenen.

Tijdens de eerste workshop van de “Training Omgaan met emoties” leert u allereerst herkennen wat u zelf voelt in een emotionele situatie en wat u zelf denkt in een emotionele situatie. Vervolgens leert u herkennen wat een ander voelt in een emotionele situatie. Hiermee legt u de basis om grip te gaan krijgen op emotionele gesprekken.

Tijdens de optionele tweede workshop van de “Training Omgaan met emoties” leert u om te gaan met emoties door allereerst uw eigen emoties te beheersen. Vervolgens leert u om effectief om te gaan met de emoties van een ander. U leert om minder spanning te ervaren tijdens een emotioneel gesprek door bijvoorbeeld rust te creëren en door emotionele gesprekken in kortere tijd te voeren.

Mocht u interesse hebben in de Training Omgaan met emoties, vraag dan hier een vrijblijvende offerte aan. Voor scholen verzorgen wij de Cursus Omgaan met emoties. Tip: Wij verzorgen eveneens coaching in het omgaan met emoties, coaching in het omgaan met faalangst en coaching in het voeren van moeilijke gesprekken.

Opbrengst in het kort

Na deze training kunt u zicht houden op zowel uw eigen emoties als op de emoties van uw gesprekspartner zodat ook emotioneel beladen onderwerpen kunnen worden besproken op een wijze die prettig is voor alle betrokkenen.

Inschrijven voor een incompany workshop

Primaire trainer
Wendy Peeters

Contact voor deelnemers

TitelOmgaan met emoties
Duur1 of 2 workshops
Mogelijke leerdoelen

Workshop 1

U leert de basis te leggen voor het omgaan met emoties

U leert herkennen wat u zelf voelt in een emotionele situatie

U leert herkennen wat u zelf denkt in een emotionele situatie

U leert herkennen wat een ander voelt in een emotionele situatie

Workshop 2 (optioneel)

U leert om te gaan met emoties

U leert uw eigen emoties te beheersen

U leert effectief om te gaan met de emoties van een ander

U leert minder spanning ervaren in een emotioneel gesprek

U leert rust te creëren in een emotioneel gesprek

U leert emotionele gesprekken in kortere tijd te voeren

Al onze trainingen: