Training Opvang en nazorg

Training Opvang en nazorg

Bij ingrijpende gebeurtenissen is het belangrijk dat een bedrijf goed crisismanagement voert door de mensen die door de gebeurtenis zijn aangedaan op de juiste manier op te vangen en passende nazorg te bieden.

Tijdens het eerste dagdeel van de “Training Opvang en nazorg” leert u over de emotionele reacties van kinderen, jongeren en volwassenen. U leert begrijpen wat de impact is van een ingrijpende gebeurtenis, wat de tijdelijke gevolgen van een ingrijpende gebeurtenis zijn voor het functioneren en hoe een verwerkingsproces werkt. U leert om psychosociale problemen vroegtijdig te signaleren en de sociale omgeving te informeren. Tot slot leert u over het belang van het bewaken van de eigen grenzen.

Tijdens het optionele tweede dagdeel van de “Training Opvang en nazorg” leert u om praktische ondersteuning te bieden na een ingrijpende gebeurtenis. U leert om effectief te communiceren door een professioneel opvanggesprek te voeren waarbij u zonder oordeel luistert, samenvat en doorvraagt. U leert om te gaan met vecht-, vlucht- en verstarreacties (fight, flight and freeze) en met alle mogelijke emotionele reacties. Tot slot leert u de eigen grenzen te bewaken, zodat compassiemoeheid wordt voorkomen.

Mocht u interesse hebben in de Training Opvang en nazorg, vraag dan hier een vrijblijvende offerte aan. Voor scholen verzorgen wij de Cursus Opvang en nazorg. Tip: Wij verzorgen eveneens coaching in crisismanagement, coaching in het omgaan met calamiteiten, coaching in opvang en nazorg en coaching in traumaverwerking.

Opbrengst in het kort

Na deze training kunt u psychosociale problemen vroegtijdig herkennen en kunt u na een ingrijpende gebeurtenis de juiste ondersteuning bieden.

Inschrijven voor een incompany workshop

Primaire trainer
Jael Herz

Contact voor deelnemers

TitelOpvang en nazorg
Duur1 of 2 workshops
Mogelijke leerdoelen

Dagdeel 1

U leert over de emotionele reacties van kinderen, jongeren en volwassenen

U leert begrijpen wat de impact is van een ingrijpende gebeurtenis

U leert wat de tijdelijke gevolgen van een ingrijpende gebeurtenis zijn voor het functioneren

U leert hoe een verwerkingsproces werkt

U leert psychosociale problemen vroegtijdig te signaleren

U leert de sociale omgeving te informeren

U leert over het belang van het bewaken van de eigen grenzen

Dagdeel 2 (optioneel)

U leert praktische ondersteuning te bieden na een ingrijpende gebeurtenis

U leert een professioneel opvanggesprek te voeren

U leert zonder oordeel te luisteren, samen te vatten en door te vragen

U leert om te gaan met vecht-, vlucht- en verstarreacties (fight, flight and freeze)

U leert om te gaan met alle mogelijke emotionele reacties

U leert de eigen grenzen te bewaken, zodat compassiemoeheid wordt voorkomen

Al onze trainingen: