Training Traumaverwerking

Training Traumaverwerking

In het leven maakt men soms gebeurtenissen mee die een diepe indruk achterlaten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een ongeluk, geweld, oorlog, seksueel misbruik of het overlijden van een geliefde. Mensen die een ingrijpende gebeurtenis hebben meegemaakt, kunnen last krijgen van allerlei psychische problemen. Hiervan kan men uit zichzelf herstellen, maar wanneer dit niet gebeurt, dan spreekt men van een trauma.

In het bijzonder bij kinderen en jongeren kunnen onverwerkte trauma’s een grote invloed hebben op de sociaal-emotionele ontwikkeling. Hierdoor kunnen de gevolgen levenslang merkbaar blijven. Het is daarom van belang dat professionals die werken met kinderen en tieners extra vaardig zijn in het herkennen van signalen die kunnen wijzen op een trauma en dat zij een passende eerste interventie kunnen doen. Desalniettemin zullen ook professionals die werken met volwassenen veel baat hebben bij het kunnen herkennen van signalen die kunnen wijzen op een trauma en het kunnen doen van een passende eerste interventie.

Tijdens de “Training Traumaverwerking” leert u wat een trauma precies inhoudt, wat de psychische en lichamelijke gevolgen daarvan zijn, welke signalen mogelijk duiden op een trauma en wat u het beste kunt doen wanneer u vermoedt dat iemand lijdt onder een traumatische ervaring.

Mocht u interesse hebben in de Training Traumaverwerking, vraag dan hier een vrijblijvende offerte aan. Voor scholen verzorgen wij de Cursus Traumaverwerking. Tip: Wij verzorgen eveneens coaching in crisismanagement, coaching in het omgaan met calamiteiten, coaching in opvang en nazorg en coaching in traumaverwerking.

Opbrengst in het kort

Na deze training kunt u een trauma herkennen en kunt u hierbij de juiste ondersteuning bieden.

Inschrijven voor een incompany workshop

Primaire trainer
Jeanne van Mierlo

Contact voor deelnemers

TitelTraumaverwerking
Duur1 workshop
Mogelijke leerdoelen

U leert wat een trauma inhoudt

U leert wat er in het brein gebeurt bij een traumatische ervaring

U leert wat er in het lichaam gebeurt bij een traumatische ervaring

U leert de mogelijke signalen van een trauma te herkennen

U leert wat een kind kan helpen om gedachten, gevoelens en gedrag weer met elkaar in overeenstemming te brengen

U leert een passende eerste interventie te doen

Al onze trainingen: